§1 Termien sanakirja

1. Myyjä, Data Administrator - Lasimatic Oy, Ruununmyllyntie 14, 13210 Hämeenlinna

2. Kauppa - Myyjälle kuuluva verkkosivusto, joka löytyy verkkotunnuksesta www.lasimatic.fi, jonka kautta ostaja voi tehdä tilauksia.

3. Ostaja - mikä tahansa yksikkö, joka tekee tilauksen Kaupassa (kuluttaja tai henkilö, jolla ei ole kuluttajan asemaa).

4. Kuluttaja - ostaja, joka on luonnollinen henkilö ja suorittaa oikeudellisen tapahtuman (kauppasopimus Kaupan kautta), joka ei suoraan liity hänen liiketoimintaansa tai ammattitoimintaansa

5. Säännöt - nämä säännöt.

6. Tavarat - Tavaraa, joka on myynnissä kaupassa, erityisesti auton tuulilasit sekä ikkunat ja kokoonpanokemikaalit. Termi Tavarat on myös ymmärrettävä tavaroina yhdessä kokoonpanopalvelun kanssa.

7. Tilaus - Ostajan ostoilmoitus, jonka tarkoituksena on suoraan tehdä Kaupan kautta tavaroiden etämyyntiä koskeva sopimus, jossa määritetään ainakin Tavaroiden tyyppi ja määrä.

2 § Yleiset määräykset

1. Säännöt määrittelevät Suomessa sovellettavat säännöt tavaroiden myyntisopimuksen tekemiselle ja toteuttamiselle Kaupan verkkosivustolla.

2. Jotta voit tehdä tilauksia kaupassa, sinulla on oltava laitteet, jotka mahdollistavat pääsyn Internetiin, sähköposti ja verkkoselain.

3. Myynnin kohteena ovat Tavarat, jotka Kauppa esitti tilauksen yhteydessä.

4. Tavaroiden vieressä näkyvät hinnat ovat euroina ja sisältävät arvonlisäveron.

5. Yksittäisiä tavaroita koskevat tiedot eivät ole siviilioikeudessa tarkoitettua myyntitarjousta. Verkkokaupan sisältö on kutsu tehdä sopimus

6. Kauppaa käyttävät ihmiset (mukaan lukien ostaja) ovat kiellettyjä lähettämään laitonta sisältöä (esim. Mielipiteitä tavaroista).

§3 Tavaroiden laatu

1. Kaupan myymät autojen lasit ovat peräisin nykyisestä tuotannosta ja ovat täyden arvon laseja, jotka tuottajat myyvät suoraan ja joilla on täysi valmistajan takuu.

2. Ostajien mukavuuden ja tyytyväisyyden vuoksi Kauppa myy upouusia laseja.

3. 3 §: ssä määritellyt tiedot. Sääntöjen 2 kohtaa ei sovelleta alennettuihin laseihin.

4. Myyjä varmistaa, että sovellettavan lain mukaisesti hän on velvollinen varmistamaan, että tavarat ovat sopimuksen mukaisia. Edellä mainittu velvollisuus tarkoittaa tarvetta toimittaa tavarat ilman fyysisiä ja oikeudellisia vikoja. Tuotteen puutteella tarkoitetaan tavaran sopimuksen vastaisuutta, erityisesti:

sellaisten ominaisuuksien puute, joita tämän tyyppisellä tuotteella pitäisi olla sopimuksessa määritellyn tarkoituksen tai olosuhteiden tai määränpään vuoksi;

ei ole ominaisuuksia, jotka myyjä on toimittanut ostajalle, mukaan lukien näytteen tai mallin esittäminen;

se ei sovellu siihen tarkoitukseen, jonka ostaja ilmoitti myyjälle sopimuksen tekemisen yhteydessä, eikä myyjä tarkistanut sen käyttötarkoitusta;

tavaroiden toimitus epätäydellisessä tilassa;

jos tavarat asennettiin tai käynnistettiin väärin ja nämä toimet suoritti myyjä tai kolmas osapuoli, josta myyjä on vastuussa, tai ostaja, joka noudatti myyjältä saatuja ohjeita.

§5 Toimituskulut

1. Myyjä lähettää tavarat maan sisällä ja Suomen ulkopuolella.

2. Ostaja kattaa tavaran toimituskulut maan sisällä ja ulkomailla (toimituskulut).

3. Jos valitaan henkilökohtainen nouto-vaihtoehto, ostaja ei maksa tavaroiden toimittamiseen liittyviä kustannuksia.

§6 Maksuehdot

1. Myyjä tarjoaa seuraavat maksutavat:

- käteisellä vähittäiskaupan asiakaspalvelun työntekijälle (henkilökohtainen nouto);

- luottokortilla (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

- maksu pankkisiirrolla Aktia Säästöpankki [1] Åland Bank [2]

- eQ Pankki

- Evli Pankki

- Helsingin OP -pankki

- Kaupthing Bank

- Nordea Pankki Suomi

- OP-Kotipankki

- Pohjola Pankki

- S-Pankki

- Sampo Pankki

- SEB Gyllenbergin yksityispankki

- Suomen AsuntoHypoPankki

- Tapiola Pankki

- PIVO -mobiilisovellusmaksu

§7 Määräysten täytäntöönpano

1. Ostaja on velvollinen antamaan oikeat ja ajantasaiset yhteystiedot. Oikeiden tietojen puute voi estää Tilauksen toteuttamisen.

2. Ostaja saa tilauksen toteuttamisen aikana sähköpostiviestin, jossa on tietoja tilauksen tilan muutoksesta.

3. Ostaja voi milloin tahansa tarkistaa Tilauksen tilan Kaupan etusivulla.

5. Myyjä toimittaa tavarat kuriiriyhtiöiden kautta.

6. Lähetykset toimitetaan klo 9.00-17.00 2-7 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää, mutta enintään 15 päivää, jos tilatut tavarat tuodaan ulkoisesta varastosta, josta ostajalle ilmoitetaan.

7. Ostaja saa myyntiasiakirjan sähköisessä muodossa ja se toimitetaan ostajan tulostettavaksi 7 §: ssä tarkoitetussa sähköpostiviestissä olevassa linkissä. Sääntöjen 2 kohta. Asiakkaan pyynnöstä myyntiasiakirja lähetetään postitse; tätä varten ota meihin yhteyttä osoitteessa office@lasimatic.fi

• Jos tilauksessa ei ole sähköpostiosoitetta, myyntiasiakirja lähetetään yhdessä tavaroiden kanssa.

§8 Ostajan suorittama lähetyksen tarkastus

1. Vastaanotettuaan paketin tilattujen tavaroiden kanssa Asiakas tarkistaa, onko paketissa vaurioita ja onko lähetetyt tavarat vahingoittumattomia:

jos vastaanotetussa lähetyksessä tilattujen tavaroiden kanssa on merkkejä vaurioista tai tilatut tavarat ovat vaurioituneet, on suositeltavaa laatia vahinkopöytäkirja sen määrittämiseksi, onko vahinko tapahtunut kuljetuksen aikana vai onko se aiheutunut asiakkaasta tavaroiden vastaanottamisen jälkeen kuljettajan (kuriiri tai kuormatraktori) kanssa, mikä on todiste siitä, että vahinko tapahtui kuljetuksen aikana;

on erittäin tärkeää kuvata oikein pakkauksen ja vastaanotettujen tavaroiden kunto tässä protokollassa ja sisällyttää kaikki tiedot, jotka auttavat sulkemaan pois asiakkaan osallistumisen vahingon aiheuttamiseen. Edellä mainitun raportin asianmukainen valmistelu nopeuttaa merkittävästi vaurion syntymisajankohdan määrittämistä.

Jos vahingon arviointia ei ole mahdollisuutta selvittää itse tai on jotain muuta epäselvyyksiä esimerkiksi paketin noutamiseen liittyvissä ongelmissa , ota yhteyttä numeroon +358403289820

2. Kuljetusvahinkoilmoituksessa lähetyksen vastaanottopäivän, vahinkoilmoituksen ja raportin laatimispäivän on oltava samat. Oikein laadittu vahinkoilmoitus parantaa merkittävästi vahinkohetken määrittämistä ja valituksen lähettämistä lähetys- / kuriiriyhtiölle, joten jos valitus hyväksytään, se nopeuttaa uusien tavaroiden lähettämistä asiakkaalle tai maksettavan määrän palautusta. Vahinkoilmoituksen kirjoittamisen jälkeen ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa: office@lasimatic.fi.

3. Asiakas voi kieltäytyä ottamasta vastaan ​​vahingoittunutta lähetystä. Tässä tapauksessa on erittäin tärkeää ilmoittaa tästä välittömästi Myyjälle osoitteessa: office@lasimatic.fi tai puhelimitse 603-225-212.

4. Jos tavaroiden tarkastamisessa on vaikeuksia tai kuriiri kieltäytyy laatimasta vahinkoilmoitusta, myyjä suosittelee, että hän kirjoittaa muistiin kuriiriyhtiön työntekijän henkilötiedot (nimi, sukunimi ja puhelinnumero) ja toimittaa nämä tiedot välittömästi:

ota yhteyttä DOK: iin: office@lasimatic.fi

ota yhteyttä valitus- ja väliintulo -osastoon: office@lasimatic.fi.

puhelimitse +358403289820

§9 Sopimuksesta irtisanominen (tavaroiden "palautus")

1. Kuluttaja -asemainen ostaja voi peruuttaa myyjältä ostettujen tavaroiden myyntisopimuksen ilman mitään syytä ilmoittamalla asiasta asianmukaisesti kirjallisesti 14 päivän kuluessa tavaroiden luovutuspäivästä, eli päivä, jona kuluttaja on ottanut tavarat fyysisesti haltuunsa, tai:

a) jos kuluttaja tekee yhden tilauksen, joka kattaa useita tavaroita, jotka toimitetaan erikseen, erissä tai osissa, neljäntoista päivän ajanjakso on laskettava viimeisen tavaran, erän tai osan fyysisestä hallussapidosta;

b) jos kuluttaja tekee yhden tilauksen tavaroiden toimittamisesta erissä tai osissa, neljäntoista päivän ajanjakso on laskettava siitä hetkestä, kun viimeinen erä tai osa on saatu fyysisesti haltuun.

2. Tämän määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät lausunnon ennen sen päättymistä. Sopimuksen peruuttamisilmoituksen malli lähetetään ostajalle sähköpostitse, jossa vahvistetaan tilauksen hyväksyminen täytäntöönpanoa varten.

3.Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta ilman syytä ilmoittamalla sovellettavissa säännöissä määritellyissä tapauksissa, ja tämä koskee

a) Palvelujen tarjoaminen aloitettiin kuluttajan suostumuksella ennen pykälässä tarkoitettua määräaikaa. 7 sekuntia 1;

b) ääni- ja visuaaliset tallenteet, jotka tallennetaan IT -tietovälineille sen jälkeen, kun Kuluttaja on poistanut alkuperäisen pakkauksensa;

c) palvelusopimukset, joiden hinta tai korvaus riippuu yksinomaan rahoitusmarkkinoiden hintojen muutoksesta;

d) palvelut, joilla on kuluttajan tilauksessa määrittämät tai hänen läheisesti sukulaiseensa liittyvät ominaisuudet;

e) palvelut, joita luonteensa vuoksi ei voida palauttaa tai joiden aihe heikkenee nopeasti;

f) toimittaa lehdistöä;

g) uhkapelipalvelut.

4. Jos sopimus perutaan ilman syytä, kuluttaja on velvollinen palauttamaan ostetut tavarat myyjälle tai luovuttamaan ne myyjän valtuuttamalle henkilölle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa päivää siitä päivästä, jona hän peruutti sopimuksen, ellei myyjä ole ehdottanut noutavansa tavaroita itse. Määräajan noudattamiseksi riittää tavaroiden palauttaminen ennen sen päättymistä.

5. Kuluttaja vastaa vain tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kuluista, joiden suuruus vastaa pakettilähetyksen lähettämisestä lähettipalvelun välityksellä tai muulla kuluttajan valitsemalla tavalla.

6. Myyjä palauttaa kaikki kuluttajan suorittamat maksut 14. päivän kuluessa sopimuksen peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

7. Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut. Edellä 6, palautetaan samalla tavalla kuin maksettaessa, ellei hän suostu erilaiseen palautusmenetelmään, josta ei aiheudu hänelle kustannuksia.

8. Ostajalla, jolla ei ole kuluttajan asemaa, ei ole oikeutta peruuttaa 9 §: ssä tarkoitettua sopimusta. Sääntöjen 1 kohta. Tällaisten ostajien osalta sopimuksesta vetäytymisen sääntöihin ja päivämääriin sovelletaan siviililain määräyksiä.

9. Ostaja, joka on kuluttaja, palauttaa tavarat 9 §: ssä tarkoitetun peruuttamisen yhteydessä. Näiden sääntöjen 1 kohdan mukaisesti, on vastuussa tavaroiden arvon alentamisesta, kun niitä käytetään tavalla, joka ylittää tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi tarvittavan.

§10 Valitus takuun perusteella

Takuun alaiset valitukset ja tavaroiden myyntisopimuksen noudattamatta jättäminen voidaan lähettää kirjallisesti myyjän osoitteeseen (väliintulo- ja valitusosasto) tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: office@lasimatic.fi

Suosittelemme, että valituksen tekijä toimittaa Ostajan yhteystiedot, kuvailee yksityiskohtaisesti valituksen syyt ja vaatimukset Myyjää vastaan ​​sekä liittää myyntiasiakirjan tai sen valokopion.

1. Myyjä on vastuussa kuluttajalle Art. Siviililaista ja sitä seuraavista vikojen osalta (takuu).

2. Myyjä on vastuussa takuusta, jos fyysinen vika havaitaan kahden vuoden kuluessa tuotteen toimittamisesta kuluttajalle.

3. Kuluttajalla, joka käyttää takuun mukaisia ​​oikeuksia, on mahdollisuus lähettää palautettava tavara kuriirin välityksellä Myyjän kustannuksella. Ota tätä varten yhteyttä interventio- ja valitusosastoon osoitteessa office@lasimatic.fi

4. Myyjä vastaa takuun alaiseen valitukseen 14 päivän kuluessa. Jos Myyjä ei vastaa ilmoitukseen määräajassa, katsotaan hänen pitäneen Kuluttajan lausuntoa tai pyyntöä perusteltuna. Valituksen käsittelyä koskeva 14 päivän määräaika ei koske tilannetta, jossa ostaja on muu kuin kuluttaja (esim. Yrittäjä). Tässä tapauksessa laki ei sisällä osapuolia sitovia ehtoja, mikä antaa vapauden sopimussuhteen muotoilussa.

Seuraa meitä Facebookissa